Kystverket

Hele døgnet, hele året – utøver Kystverket en koordinert overvåkning av skipstrafikken.

Vern om akutt forurensning

Tiltak for å hindre at uhell skjer er en viktig grunnpilar i norsk oljevernberedskap.

Kystverket er ansvarlig for å samordne beredskapsordningene i et nasjonalt beredsskapssytem. Denne filmen viser deg hvordan.
Kunde: Kystverket

Ferdigstilt: 2016U-864

Under 2.verdenskrig ble den tyske ubåten U-864 torpedert like utenfor Fedje.

Ubåten brakk i to deler og sank like utenfor Fedje i Hordaland. U-864 var sannsynligvis lastet med 67 tonn metallisk kvikksølv. Denne 3D-animerte filmen beskriver hvordan støttefyllingen rundt ubåtvraket skal bygges for å sikre videre arbeid omkring vrakområdet.
Kunde: Kystverket

Ferdigstilt: 2016Barentswatch

BarentsWatch er et pionerarbeid som har vakt interesse langt ut over Norges grenser.

Et titalls departement og nærmere 30 statlige etater og forskningsinstitutt samarbeider og deler sin kunnskap, og skal sikre en bærekraftig forvaltning av Norges verdier. Filmen skal informere og være identitetsskapende for BarentsWatch.
Kunde: Kystverket

Ferdigstilt: 2015
 

Vi lager din historie godt fortalt!

Kan ditt neste prosjekt være vårt prosjekt?
Ta kontakt!

Songa offshore

Med sosialantropologisk tilnærming ville vår utsendte se hvordan det er å jobbe i Nordsjøen.

Region Stavanger

Bli med Sven Erik Renaa gjennom matfylket Rogaland med tema kortreist mat.