Utdanningsdirektoratet

Noen ganger må du se ekstra nøye, være ekstra nær og tak i ting som er vanskelig.

Av og til

Noen ganger må du se ekstra nøye, være ekstra nær og tak i ting som er vanskelig.

Det er Utdanningsdirektoratets hovedbudskap til barnehageansatte i deres arbeid med håndtering av kriser og sorg i barnehagen. Filmspråkets evne til å berøre er her tatt ut i kortfilm-formatet. Filmen er en del av deres nettressurs på temaet og målet er å skape refleksjon og diskusjon blant barnehageansatte og foreldre. Filmen har vunnet en rekke internasjonale priser, samt gull i Sterk Reklame.
Kunde: Utdanningsdirektoratet

Ferdigstilt: 2014

Regi: Jakob RørvikRegelverk i praksis

Med en relativ grad av bevissthet, lager vi alle våre egne system og regler i hverdagen.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, utviklet vi konsept og manus til to virale filmer som skal bidra til refleksjon og diskusjoner om hvordan man som lærer kan bruke regelverket for læreplan og vurdering i praksis.
Kunde: Utdanningsdirektoratet

Ferdigstilt: 2016

Regi: Stian Kristiansen 

Hvor ofte mater du fiskene?


 

Hvordan organiserer du oppvaskmaskinen?

Når barnet har det vanskelig

Prestasjonsjag, læringsvansker og psykososiale utfordringer er tematiske anslag i disse tre filmene

Filmene Phantom Film har laget i tett samarbeid med Utdanningsdirektoratet, baserer seg på intervjubaserte samtaler med ulike lærere og rektorer, og omhandler læring og foreldresamarbeid i praksis på barne, ungdoms og videregående skole. Filmene skal bidra til kollektiv refleksjon som en del av en skolebasert kompetanseutvikling i arbeidet med læringsmiljø. Målgruppen for filmene er lærergrupper, ledere og skoleeiere.
Kunde: Utdanningsdirektoratet

Ferdigstilt: 2016

Regi: Mads Eriksen
 

Jaget etter å prestere


 

Å mestre livet

Vi lager din historie godt fortalt!

Kan ditt neste prosjekt være vårt prosjekt?
Ta kontakt!

360° VR 3D

Med vårt Nokia OZO 360° kamera skaper vi nye historier på en helt unik måte

E.ON E&P

Mangfoldet i E.ON E&P’s lete- og produksjonsvirksomhet og 
de ansattes hverdag, speiles i denne profilfilmen.